หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดยม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
วัดยม
ศาสนสถานในตำบลวัดยม
ศูนย์รวมใจของประชาชน
สถานที่สำคัญในตำบลวัดยม
แปลงโฉนดที่ดินฉบับแรก
ของประเทศไทย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลวัดยม
พร้อมให้บริการเพื่อสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
1
2
3
4
5
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างชุมชน บนวิถีพอเพียง
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วัดยม
www.watyom.go.th
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา
พัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
  นางโปรยทอง ศรีสนาม  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  
ติดต่อ อบต.วัดยม

โทร : 035-264-550

EMAIL : wat-yom@hotmail.com
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 5 บ้านลาดระโหง ตำบลวัดยม [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 369 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 บ้านลาดระโหง ตำบลวัดยม [ 24 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 292 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 256 
 
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 5 บ้านลาดระโหง ตำบลวัด [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 333 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 (21 ธ.ค.61) [ 2 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 346 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทัเบียน 82-0958 พระนครศรีอย [ 2 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 336 
 
 
   
 


จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำเด็กนักเรียน และหลังคาบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วั [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมติดตั้งอุปกรณ์ลูกกุญแจและโช๊คประตูสำนักงาน อบต.วัดยม จำนวน 8 จุด [ 22 เม.ย. 2565 ]รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หร [ 21 เม.ย. 2565 ]ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมสายตู้คอนโทรลอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื [ 18 เม.ย. 2565 ]ซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร สีเขียว แบบฝา 1 ช่องทิ้ง มีล้อ จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะ [ 30 มี.ค. 2565 ]ซื้อใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565 ]ซื้อมาตรน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลวัดยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2565 ]ซื้อกระดาษเอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2565 ]ซื้อชุดตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง ATK แบบจมูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2565 ]

 
   
 
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
หนังสือสั่งการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
   
 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1377 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กศ. มท 0816/ว1381  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สน.คท. มท 0808.3/ว3336  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1364 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5699-5742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1344  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1363  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1352  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1342  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว1355  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1337  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ติดตามผลการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1338  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1347  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1343 [บัญชีแนบท้าย] [เอกสาร]  [ 10 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1333  [ 10 พ.ค. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว1321  [ 10 พ.ค. 2565 ]
 
   
   
 
อย 0023.3/ว 8096 ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.3/ว 500 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.3/ว499 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายการสถิติทางราชการ  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
อย0023.3/ว8081 ผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ.2564-2565)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
อย0023.3/ว8079 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
อย0023.3/ว8080 การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
ที่ อย 0023.1/ว 483 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 11  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.3/ว491 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้เพื่อความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.5/ว 8020 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
ที่ อย 0023.2/259 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ ๓ รอบเดือนเมษายน 2563)  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
ที่ อย 0023.2/ว 488 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.3/ว 7948 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.3/ว 7946 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.3/ว 7941 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.3/ว 7543 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู: กล่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิคศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยา่การคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ (รหัสหลักสูตร 65030-65)  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.3/ว 7933 สำรวจฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้า่งชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.5/ว 487 รายงานเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.3/ว486 ขอเลื่อนการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
อย 0023.2/ว478 ขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
อย 0023.4/ว 7839 ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ (กำหนดให้หน่วยงานของรัฐรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบก่อนการออกกฎ)  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
 
   
   
 
อบต.บ้านโพธิ์ ประชาสัมพันธุ์วันงดสูบบุหรี่โลก31พฤษภาคม 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านแพรก กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องวันต้นไม้ประจําปีของชาติ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ระโสม องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร [ 15 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
อบต.ระโสม องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร [ 14 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
อบต.โพธิ์เอน วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ได้จัดเวทีประชาคมร [ 13 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.โพธิ์เอน มอบถุงยังชีพของสภากาชาดไทยแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย [ 13 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ระโสม งานเร่งด่วนวันหยุด ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม มอบหมาย เจ้าหน้า [ 13 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
อบต.บ้านโพธิ์ การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัย [ 13 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ระโสม ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พร้อมด้วย รองนายกฯ ปลัด อบต. ผอ.กอง [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
อบต.ระโสม ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม มอบหมาย เจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่เ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
ทต.บ้านแพรก ผวจ.อย.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
ทต.บ้านแพรก กิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืดและปลูกต้นไม้ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.ระโสม องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม ร่ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 33 
อบต.สำพะเนียง จิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 20,000 ตัว และปลูกต้นไม้ จำนวน 300 ต้น เนื่องใ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านนา ประชุมผู้ปกครอง ศพด.ครั้งที่ 1 [ 11 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
 
   
   
 


อบต.เกาะเรียน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เรือ ตลาดน้ำเกาะเรียน หมูที่ ๑ ตำ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำเต้า จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทางช้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำเต้า จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำเต้า จ้าง้เหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดตะกูประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำเต้า จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำเต้า ประจำเดือน พฤษภาค [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำเต้า จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสีกุก ประจำเดือนพฤษภาคม [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.ลาดชะโด จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนรับประทาน 110 วันทำการ จำนวนนักเรี [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.คลองจิก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านม้า ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านม้า ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.สำพะเนียง จ้างติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม(อินเตอร์เน็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านพลับ ซื้อกระดาษเอ๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านพลับ ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]อบต.เกาะเรียน จ้างโครงการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน หมู่ท [ 11 พ.ค. 2565 ]ทต.ลาดชะโด จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนรับประทาน 110 วันทำการ จำนวนนักเรี [ 11 พ.ค. 2565 ]ทต.ลาดชะโด ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กชนิดประตู 2 บานเปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ทต.คลองจิก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านม้า จ้างขุดลอกคลองบางปะกอกพร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านม้า จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านม้า จ้างลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน หลังน้ำท่วม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]

 
   
 
 
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
  .................................  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  
 
ภาษีทุกประเภท
จะคืนสู่ประชาชนด้วยโครงการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 080-415-5499
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์
TRAVEL  
สถานที่สำคัญ  
   

กลุ่มจักสาน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์
 
คำร้องทั่วไป อบต.วัดยม แบบฟอร์มขอรับถังขยะมูลฝอย
ระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วัดยม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.ย. 2563
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 064-289-6549
 
 
   
อบต.วัดยม  

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-264-550 โทรสาร : 035-333-209
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,984,289 เริ่มนับ 11 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม