หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดยม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
วัดยม
ศาสนสถานในตำบลวัดยม
ศูนย์รวมใจของประชาชน
สถานที่สำคัญในตำบลวัดยม
แปลงโฉนดที่ดินฉบับแรก
ของประเทศไทย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลวัดยม
พร้อมให้บริการเพื่อสุขภาพที่ดี
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
1
2
3
4
5
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างชุมชน บนวิถีพอเพียง
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วัดยม
www.watyom.go.th
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา
พัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
  ...................................  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  
ติดต่อ อบต.วัดยม

โทร : 035-264-550

EMAIL : wat-yom@hotmail.com
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 5 บ้านลาดระโหง ตำบลวัดยม [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 310 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 บ้านลาดระโหง ตำบลวัดยม [ 24 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 237 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 193 
 
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 5 บ้านลาดระโหง ตำบลวัด [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 270 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 (21 ธ.ค.61) [ 2 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 269 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทัเบียน 82-0958 พระนครศรีอย [ 2 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 256 
 
 
   
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะส่วนกลาง 4 ประตู ทะเบียน กจ 2473 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉ [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อแบตเตอร์รี่ 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดยม(เครือวรศรราษฎร์บำรุง) โรงเรียนวัดลาดระโหง และศ [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาเคลียร์ริ่งดิน หินคลุก คันป้องกันน้ำท่วมและเคลื่อนย้ายไปเสริมถนนที่ชำรุด [ 29 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]อาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดยม(เครือวรศรราษฎร์บำรุง) โรงเรียนวัดลาดระโหง และศูนย์พ [ 25 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0958 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจ [ 25 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาอง์การบริหารส่วนตำบลวัดยม [ 25 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม [ 25 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม [ 25 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างในหน่วยเลือกตั้งและบริเวณป้ายรวมคะแนน จำนวน 9 จุด โดยว [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบ [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบ [ 22 พ.ย. 2564 ]

 
   
 
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
หนังสือสั่งการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
   
 
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.บถ. มท 0809.4/ว169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว210  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว211  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว195 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 1-7 และ 9-10 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว193  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online กพส. มท 0810.6/ว173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/676-751 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การประชุมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว201  [ 24 ม.ค. 2565 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 กพส. มท 0810.4/ว171  [ 21 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว168  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) สน.คท. มท 0808.2/618-621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.3/ว183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 กศ. มท 0816.3/ว182  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว172  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว166  [ 20 ม.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว10 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
 
   
   
 
อย0023.3/ว1259 การประชุมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2  [ 24 ม.ค. 2565 ]    
อย0023.3/ว1259 การประชุมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2  [ 24 ม.ค. 2565 ]    
อย0023.3/ว1259 การประชุมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2  [ 24 ม.ค. 2565 ]    
อย0023.3/ว1232 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565  [ 24 ม.ค. 2565 ]    
อย 0023.4/ว 1216 โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสภาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  [ 24 ม.ค. 2565 ]    
อย0023.3/ว80 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการอยุธยาบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปี 2565  [ 24 ม.ค. 2565 ]    
อย0023.3/ว1161 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มต่อเนื่องและกลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
อย0023.3/ว1163 ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. .... ผ่านแบบฟอร์มการับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms)  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
อย0023.3/ว1140 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (NT) ชั้นประธมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2565  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
อย 0023.3/ว1117 การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดเมืองตามนโยบายประเทศ  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
อย 0023.5/ว 1124 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2564  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
อย 0023.5/1122 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
อย0023.3/ว1120 ประชาสัมพันธ์คุ่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
อย0023.3/ว1119 แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
อย 0023.5/1104 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
อย 0023.1/ว 1056 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล ผ่าน Application ZOOM Cloud Meeting  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
อย 0023.4/ว 1042 แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
อย 0023.4/ว 1031 การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ชุดที่ 9  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
อย0023.3/;1025 ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functins) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement)  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
อย 0023.3/ว1027 ความร่วมมือทางวิชาการในการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งสตวรรษที่ 21 STEM EDUCATION [ แนบ1 ]  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
 
   
   
 
อบต.บ้านโพธิ์ แบบรายงานผลการดำเนินโครงการอยุธยาบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปี 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ระโสม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.ระโสม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านนา งานป้องกันล้างโดมวัดโพธิ์ประสิทธิ์ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ทต.ลาดชะโด ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใหญ่ [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
อบต.บ้านโพธิ์ หน่วยการเรียนรู้ ผักและผลไม้ หน่วยย่อย ชื่อของผลไม้ [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านโพธิ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนที่ชำรุดหลังน้ำลด [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.บ้านโพธิ์ ล้างท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6 [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.บ้านโพธิ์ มอบลูกฟุตซอลให้แก่เยาว์ชน [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านโพธิ์ อบต.บ้านโพธิ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงสำรวจกลุ่มเปราะบา [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านโพธิ์ ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงเสาไฟฟ้า [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.บ้านนา [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.บ้านนา แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
อบต.บ้านนา ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
อบต.สำพะเนียง จิตอาสาทำความสะอาดเเละปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดหลวงพ่อหล่อ หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
 
   
   
 


อบต.บ้านพลับ ซื้อยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กต ๘๐๗๕ จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะ [ 24 ม.ค. 2565 ]อบต.สำพะเนียง จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าหนองอ้อ) หมู่ที่ ๓ ตำบลสำพะเนียง [ 24 ม.ค. 2565 ]อบต.ดอนลาน ซื้อยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางใน,ยางนอก รถกระเช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]อบต.สิงหนาท จ้างเหมาเครื่องจักรกลปรับเกรดบดอัดผิวทาง หมู่ที่ ๑,๔,๖ ตำบลสิงหนาท จำนวน ๑ โครงก [ 21 ม.ค. 2565 ]อบต.บ้านโพธิ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Brother รุ่น HL-L2375DW หมายเลขครุภั [ 20 ม.ค. 2565 ]อบต.เกาะเรียน จ้างเหมาซ่อมประตูอัติโนมัติ ห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเกาะเรียน จำนวน 4 รายก [ 20 ม.ค. 2565 ]ทต.ลาดชะโด ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอง จากหมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใหญ่ ไ [ 20 ม.ค. 2565 ]ทต.ลาดชะโด ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]ทต.คลองจิก จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเย็บหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]ทต.คลองจิก จ้างเหมารถเทรลเลอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]ทต.คลองจิก ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรัง จำนวน 18 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]อบต.บ้านนา ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]ทต.ลาดชะโด ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) เพื่อซ่อมแซมลูกรังถนนสายหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 19 ม.ค. 2565 ]ทต.คลองจิก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]อบต.สำพะเนียง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร บริเวณถนนสายบ้านแพรก - ดอนท [ 19 ม.ค. 2565 ]อบต.สำพะเนียง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เป็นค่า ปั๊มน้ำหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]อบต.ดอนลาน จ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการสนับสนุนและพัฒนาเกษตรกรรม (พันธ์พืช) โ [ 19 ม.ค. 2565 ]อบต.ชะแมบ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนชำรุดทรุดตัวบริเวณเลียบคลองชลประทานที่ 6 หมู่ที่ 1 ตำบลชะแมบ [ 19 ม.ค. 2565 ]อบต.ชะแมบ จ้างเหมารื้อรั้วเดิมพร้อมย้ายสายไฟฟ้าเดิมขึ้นเสาไฟฟ้าใหม่ บริเวณสำนักงานองค์การบ [ 19 ม.ค. 2565 ]อบต.บางนา ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ยากำจัดวัชพืช จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]

 
   
 
 
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
  นายกฤษณะ ธะสุข  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม  
 
ภาษีทุกประเภท
จะคืนสู่ประชาชนด้วยโครงการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 080-415-5499
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์
TRAVEL  
สถานที่สำคัญ  
   

กลุ่มจักสาน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วัดยม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 11 ก.ย. 2563
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-264-550
 
 
   
อบต.วัดยม  

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-264-550 โทรสาร : 035-333-209
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,233,093 เริ่มนับ 11 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม